Předchozí ročníky soutěže

Informace o předchozích ročnících soutěže jsou k dispozici na webových stránkách projektu VUREES: